S z k o ł a  P o d s t a w o w a

w  M i r o c i n i e  D o l n y m

środa - 21.03.2012, 16.05

 

 

 

SZKOLA PODSTAWOWA  w  MIROCINIE  DOLNYM     tel.  (068) 388 14 24    e-mail :  spmd@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Mirotka" - III miejsce w ogólnopolskim konkursie - Kraków 07.12.2014r.

O szkole

 

     Nasza szkoła - położona jest w miejscowości Mirocin Dolny w Gminie Kożuchów. Jest sześcioklasową publiczną szkołą podstawową. Do szkoły uczęszcza 163 uczniów i 40 przedszkolaków. Pracuje w niej 24 nauczycieli, 2 pracowników administracji i 7 obsługi. Uczymy się w dobrych warunkach lokalowych. Posiadamy dobrze wyposażone pracownie, świetlicę, bibliotekę, stołówkę i gabinet lekarski. Brakuje sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia, która jest naszym największym marzeniem.

 

 

 

 

 

DANE SZKOŁY

 

NAZWA :

ADRES :

 

TELEFONY :

 

 

E-MAIL :

NIP/REGON :

KONTO SZKOŁY :

SZKOŁA PODSTAWOWA

MIROCIN DOLNY 28

67-120 KOŻUCHÓW

SEKRETARIAT - 068 / 388 14 24 

KSIĘGOWOŚĆ - 068 / 388 14 25

FAX - 068 / 388 14 24

spmd@wp.pl

925-18-19-015 / 970572194

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

NR 13 96730007 0000 0007 1286 0001

DYREKTOR

DYREKTOR :

mgr Elwira Hajnos-Pituch

ADMINISTRACJA

SEKRETARZ SZKOŁY :
GŁÓWNY KSIĘGOWY :
SPECJALISTA ds. KADROWYCH :

Adriana Basińska,Joanna Gołaszewska / urlop /
Agnieszka Sobieniak
Adriana Basińska,Joanna Gołaszewska / urlop /

 

RADA RODZICÓW rok szkolny 2017/18

 

PRZEWODNICZĄCA :
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ :
SKARBNIK :
SEKRETARZ :
KOMISJA REWIZYJNA :


KONTO RADY RODZICÓW :

Izabela Górna-Szulik
Aleksandra Szafrańska
Jolanta Pazdyka 

Gabriela Dolata

Paweł Woźniak

Aneta Fursewicz

Beata Bernad

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE 
NR 24 96730007 0000 0000 0260 0001

 

 

 

wydarzenia w naszej szkole...

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT :" Edukacja przez szachy w szkole"

PROJEKT: "Misja Przyroda"

PROJEKT : "Internetowy Teatr TVP dla szkół"

Przeczytaj więcej...

 

PROJEKT : "Cyfrowa szkoła"

Przeczytaj wiecej...

Cyfrowej szkoły projekty edukacyjne

Przeczytaj więcej...

 

PROJEKT : "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III".

 

Od września 2012r. szkoła realizuje projekt systemowy "Razem raźniej"... Przeczytaj wiecej...

 

 

PROJEKT : Lubuska Szkoła Równych Szans

 

Od września 2008r. szkoła realizuje projekt ODKRYWAMY

LEPSZY ŚWIAT w ramach Lubuskiej Szkoły Równych Szans. Celem projektu jest zwiększenie dostępności uczniów do nowoczesnych systemów edukacyjnych...Przeczytaj wiecej...

PROJEKT :"Kalejdoskop łąki i lasu, czyli co o bioróżnorodności każdy uczeń wiedzieć powinien".

Programem zostało objętych 30 szkół podstawowych z terenu 3 województw: małopolskiego,lubuskiego i śląskiego.

Przeczytaj więcej...

 

 

PROJEKT :"W drodze do lepszego świata" 

W Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym wdrożono program rozwojowy "Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim", który zapewnił uczniom możliwości wyrównania szans edukacyjnych i rozwijania zainteresowań poprzez realizację cyklu dodatkowych zajęć o różnorodnej tematyce. Przeczytaj więcej ...