S z k o ł a  P o d s t a w o w a

w  M i r o c i n i e  D o l n y m

 

 

 

SZKOLA PODSTAWOWA  w  MIROCINIE  DOLNYM     tel.  (068) 388 14 24    e-mail :  spmd@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKS Mirotka

Uczniowski Klub Sportowy "Mirotka"

Założony 3 grudnia 2001 roku, 21 grudnia 2001 został wpisany do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych Powiatu Nowosolskiego przez Starostę Powiatowego na podstawie art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o Kulturze Fizycznej (Dz. U. Nr 25 poz. 113).

Władze Klubu:      Stan na dzień 23.09.2014r.

Zarząd:

Prezes:                              Jerzy Różycki

Zastępca:                           Marek Radziukiewicz

Sekretarz:                          Dawid Łyskawka

Skarbnik:                           Dariusz Adamowski

Członek Zarządu:              Elwira Hajnos-Pituch

Członek Zarządu:              Ewa Martyniuk

Członek Zarządu:              Adrian Pikulski

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca:              Dorota Małańczuk

Członek Komisji:               Mirella Nowobielska

Członek Komisji:               Alina Korwel

 

Liczba osób zapisanych do Klubu:
Aktualna ilość członków Klubu:

Sekcje Klubu:

- tenisa stołowego dziewcząt i chłopców;
- piłki nożnej dziewcząt i chłopców;
- piłki ręcznej dziewcząt.
- lekkoatletyczna dziewcząt i chłopców

Osiągnięcia sportowe ostatnich lat:

Największe osiągnięcia sportowe w historii Klubu:

  • VI miejsce w Finale Ogólnopolskim Czwartków LA w Warszawie w 2003 i VII w 2004 Katarzyny Kotlarskiej w rzucie piłeczką palantową;
  • VIII miejsce w Finale Ogólnopolskim Czwartków LA w Warszawie w 2005 Stanisława Marduły w rzucie piłeczką palantową

 

 

 

 

PROJEKT :

Lubuska Szkoła Równych Szans

 

 

 

 

 

 

 

Od września 2008r. szkoła realizuje projekt ODKRYWAMY

LEPSZY ŚWIAT w ramach Lubuskiej Szkoły Równych Szans. Celem projektu jest zwiększenie dostępności uczniów do nowoczesnych systemów edukacyjnych...

Przeczytaj wiecej...

 

PROJEKT :

"Kalejdoskop łąki i lasu, czyli co o bioróżnorodności każdy uczeń wiedzieć powinien".

 

 

Programem zostało objętych 30 szkół podstawowych z terenu 3 województw: małopolskiego,lubuskiego i śląskiego.

Przeczytaj więcej...

 

 

PROJEKT :
"W drodze do lepszego świata"

 

 

 

W Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym wdrożono program rozwojowy "Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim", który zapewnił uczniom możliwości wyrównania szans edukacyjnych i rozwijania zainteresowań poprzez realizację cyklu dodatkowych zajęć o różnorodnej tematyce. Przeczytaj więcej ...

 

Uczniowski Klub Sportowy
MIROTKA

Założony 3 grudnia 2001 roku, 21 grudnia 2001 został wpisany do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych Powiatu Nowosolskiego przez Starostę Powiatowego na podstawie art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o Kulturze Fizycznej (Dz. U. Nr 25 poz. 113).
Przeczytaj więcej ...