S z k o ł a  P o d s t a w o w a

w  M i r o c i n i e  D o l n y m

 

 

 

SZKOLA PODSTAWOWA  w  MIROCINIE  DOLNYM     tel.  (068) 388 14 24    e-mail :  spmd@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRACOWNICY SZKOŁY

l.p.

NAUCZYCIEL

NAUCZANY PRZEDMIOT

1.

Elwira Hajnos-Pituch

Informatyka, Technika

2.

Jerzy Różycki

Wychowanie fizyczne

3.

Iwona Górecka-Spyrka

Oddział przedszkolny, Plastyka

4.

Joanna Königsberg

 Matematyka, Informatyka

5.

Bożena Stępień

Oddział przedszkolny - świadczenie

6.

Małgorzata Kołodziej

Edukacja Wczesnoszkolna  - urlop zdrowotny

7.

Katarzyna Jastrzębska

Edukacja Wczesnoszkolna, Przyroda

8.

Małgorzata Korfanty

Edukacja Wczesnoszkolna, WDŻ, Etyka

9.

Monika Königsberg

Edukacja Wczesnoszkolna, Przyroda,Geografia

10.

Krystyna Mandziej

Edukacja Wczesnoszkolna, Muzyka, PSP

11.

Andrzej Strzymiński

Historia

12.

Izabela Sotek

Język polski

13.

Krystyna Haniszewska

Religia

14.

Emilia Bęben

Język niemiecki, Logopeda

15.

Wioleta Kaliniak

Oddział przedszkolny

16.

Katarzyna Lechocka

Religia

17.

Adam Stelmaszyk

Fizyka, Informatyka

18.

Klaudia Hajnos

 Wychowawca Świetlicy, Zaj. Kreatywne 

19.

Marcin Walicki

J. angielski

20.

Agnieszka Zamroziewicz 

Język niemiecki

21.

Magdalena Pogoda-Pępkowska

Biologia, Chemia

22.

Agata Rogala

Doradztwo zawodowe

23.

24.

 

25.

Bogumiła Pleśnierowicz

Pedagog,
Koordynator ds. Bezpieczeństwa, PSP

26.

Beata Różycka

Wychowawca Świetlicy, Bibliotekarz

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

1.

Adriana Basińska

Joanna Gołaszewska - urlop

Sekretarz szkoły

2.

Adriana Basińska

Joanna Gołaszewska - urlop

Specjalista ds. kadrowych

3.

Agnieszka Sobieniak

Główny księgowy

PRACOWNICY OBSŁUGI

1.

Krystyna Czura

2.

Renata Danielkiewicz

3.

Beata Gołębiewska

Pomoc przedszkola

4.

Bogumiła Jakubowska

5.

Stanisław Korfanty

6.

Justyna Michalak

Pomoc przedszkola

 

 

 

PROJEKT :

Lubuska Szkoła Równych Szans

 

 

 

 

 

 

 

Od września 2008r. szkoła realizuje projekt ODKRYWAMY

LEPSZY ŚWIAT w ramach Lubuskiej Szkoły Równych Szans. Celem projektu jest zwiększenie dostępności uczniów do nowoczesnych systemów edukacyjnych...

Przeczytaj wiecej...

 

PROJEKT :

"Kalejdoskop łąki i lasu, czyli co o bioróżnorodności każdy uczeń wiedzieć powinien".

 

 

Programem zostało objętych 30 szkół podstawowych z terenu 3 województw: małopolskiego,lubuskiego i śląskiego.

Przeczytaj więcej...

 

 

PROJEKT :
"W drodze do lepszego świata"

 

 

 

W Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym wdrożono program rozwojowy "Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim", który zapewnił uczniom możliwości wyrównania szans edukacyjnych i rozwijania zainteresowań poprzez realizację cyklu dodatkowych zajęć o różnorodnej tematyce. Przeczytaj więcej ...

 

Uczniowski Klub Sportowy
MIROTKA

Założony 3 grudnia 2001 roku, 21 grudnia 2001 został wpisany do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych Powiatu Nowosolskiego przez Starostę Powiatowego na podstawie art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o Kulturze Fizycznej (Dz. U. Nr 25 poz. 113).
Przeczytaj więcej ...