S z k o ł a  P o d s t a w o w a

w  M i r o c i n i e  D o l n y m

 

 

 

SZKOLA PODSTAWOWA  w  MIROCINIE  DOLNYM     tel.  (068) 388 14 24    e-mail :  spmd@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Lekcji

 

Plany lekcji  znajdują się w dzienniku elektronicznym.

Plan I półrocze roku szkolnego 2017- 2018r.

klasy IV-VII

klasy I-III

 

 

 

 

 

 

Rozkład jazdy autobusów - rok szkolny 2017/2018RANO - WYJAZD DO SZKOŁY:

Trasa I

KSIĄŻ ŚLĄSKI - 7.20

STUDZIENIEC AUTOBUS ( z KSIĄŻA ŚL.) - 7.23

Trasa II

MIROCIN GÓRNY - 7.20

STUDZIENIEC Koniec - 7.36

Trasa III

BRONISZÓW 7.15

RADWANÓW 7.21

ODJAZD ZE SZKOŁY DO DOMU :

trasa I - KSIĄŻ ŚLĄSKI, STUDZIENIEC,STUDZIENIEC nż - 12.45, 13.40. WTOREK I ŚRODA - 14.30,

trasa I - KSIĄŻ ŚLĄSKI, STUDZIENIEC - PONIEDZIAŁEK, CZWARTEK, PIĄTEK - 14.50

trasa II - STUDZIENIEC nż PONIEDZIAŁEK, CZWARTEK, PIĄTEK - 14.46

trasa II - MIROCIN GÓRNY - 12.45, 13.40 WTOREK I ŚRODA - 14.30

PONIEDZIAŁEK, CZWARTEK, PIĄTEK - 15.05

BRONISZÓW - RADWANÓW 12.45, 13.40, WTOREK I ŚRODA - 14.30

PONIEDZIAŁEK, CZWARTEK, PIĄTEK - 14.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT :

Lubuska Szkoła Równych Szans

 

 

 

 

 

 

 

Od września 2008r. szkoła realizuje projekt ODKRYWAMY

LEPSZY ŚWIAT w ramach Lubuskiej Szkoły Równych Szans. Celem projektu jest zwiększenie dostępności uczniów do nowoczesnych systemów edukacyjnych...

Przeczytaj wiecej...

 

PROJEKT :

"Kalejdoskop łąki i lasu, czyli co o bioróżnorodności każdy uczeń wiedzieć powinien".

 

 

Programem zostało objętych 30 szkół podstawowych z terenu 3 województw: małopolskiego,lubuskiego i śląskiego.

Przeczytaj więcej...

 

 

PROJEKT :
"W drodze do lepszego świata"

 

 

 

W Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym wdrożono program rozwojowy "Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim", który zapewnił uczniom możliwości wyrównania szans edukacyjnych i rozwijania zainteresowań poprzez realizację cyklu dodatkowych zajęć o różnorodnej tematyce. Przeczytaj więcej ...

 

Uczniowski Klub Sportowy
MIROTKA

Założony 3 grudnia 2001 roku, 21 grudnia 2001 został wpisany do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych Powiatu Nowosolskiego przez Starostę Powiatowego na podstawie art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o Kulturze Fizycznej (Dz. U. Nr 25 poz. 113).
Przeczytaj więcej ...