S z k o ł a  P o d s t a w o w a

w  M i r o c i n i e  D o l n y m

 

 

 

SZKOLA PODSTAWOWA  w  MIROCINIE  DOLNYM     tel.  (068) 388 14 24    e-mail :  spmd@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt:

Projekty edukacyjne "Cyfrowej Szkoły

 

    

    

Projekt: Die Sommerferien in Europa sind toll. (Wakacje w Europie są świetne.)

Prezentacja Power Point - wykonana przez ucznia V b - Kacpra Bajorka

Gdzie możemy ciekawie spędzić wakacje?

Jakie kraje europejskie są dla nas atrakcyjne pod względem turystycznym i szczególnie budzą naszą ciekawość?

Jakie znamy aktywne formy wypoczynku i czy potrafimy je nazwać w j. niemieckim?

Jaki klimat panuje w wybranych przez nas krajach europejskich, do których chcielibyśmy pojechać na wakacje?

Czy potrafimy określić w j. niemieckim zjawiska pogodowe charakterystyczne dla lata?

Jakie zagrożenia dla dzieci i młodzieży niosą ze sobą wakacyjne wyjazdy i jak ich unikać

Zajęcia j. niemieckiego w czasie, których uczniowie klas V a i V b dzielą się swoimi marzeniami dotyczącymi państw na świecie, w których najchętniej spędziliby wakacje. Przeprowadzają także "burzę mózgów" w wyniku, której wybierają cztery najczęściej wymieniane przez nich kraje europejskie (Grecję, Portugalię, Anglię i Hiszpanię), jako cel wakacyjnej podróży. Kolejny krok to szukanie informacji o tych krajach i przygotowanie plakatów. Wystawa plakatów odbyła się na festynie szkolnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia plastyki na, których uczniowie wykonują prace plastyczne z podpisami w j. niemieckim przedstawiające różne miejsca pobytu w czasie wakacji. Gotowe prace zostały wyeksponowane podczas festynu szkolnego.

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia przyrody podczas, których uczniowie z pomocą nauczyciela określają klimat panujący w wybranych prze siebie krajach europejskich. Informacje o klimacie uwzględnili następnie na swoich plakatach.

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia wychowania do życia w rodzinie podczas, których uczniowie klas piątych uczą się poprzez dramę bycia asertywnym. Przygotowują również mini-broszurę informacyjną zawierającą takie treści jak: (typowe zagrożenia w czasie pobytu na wakacjach i sposoby ich uniknięcia, gdzie szukać pomocy, telefony alarmowe, pomocne infolinie dla dzieci i młodzieży itp.).

 

 

 

 

 

 

 

Wystawa plakatów:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT :

Lubuska Szkoła Równych Szans

 

 

 

 

 

 

 

Od września 2008r. szkoła realizuje projekt ODKRYWAMY

LEPSZY ŚWIAT w ramach Lubuskiej Szkoły Równych Szans. Celem projektu jest zwiększenie dostępności uczniów do nowoczesnych systemów edukacyjnych...

Przeczytaj wiecej...

 

PROJEKT :

"Kalejdoskop łąki i lasu, czyli co o bioróżnorodności każdy uczeń wiedzieć powinien".

 

 

Programem zostało objętych 30 szkół podstawowych z terenu 3 województw: małopolskiego,lubuskiego i śląskiego.

Przeczytaj więcej...

 

 

PROJEKT :
"W drodze do lepszego świata"

 

 

 

W Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym wdrożono program rozwojowy "Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim", który zapewnił uczniom możliwości wyrównania szans edukacyjnych i rozwijania zainteresowań poprzez realizację cyklu dodatkowych zajęć o różnorodnej tematyce. Przeczytaj więcej ...

 

Uczniowski Klub Sportowy
MIROTKA

Założony 3 grudnia 2001 roku, 21 grudnia 2001 został wpisany do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych Powiatu Nowosolskiego przez Starostę Powiatowego na podstawie art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o Kulturze Fizycznej (Dz. U. Nr 25 poz. 113).
Przeczytaj więcej ...