S z k o ł a  P o d s t a w o w a

w  M i r o c i n i e  D o l n y m

 

 

 

SZKOLA PODSTAWOWA  w  MIROCINIE  DOLNYM     tel.  (068) 388 14 24    e-mail :  spmd@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt : "W drodze do lepszego świata"

Zdobywanie sprawności Poligloty. Dzieci prowadziły konwersację w języku niemieckim pod kierunkiem Emilii Bęben. Uczyły się wierszy i piosenek. Wykonywały mapki dotyczące terenu szkoły w języku niemieckim. Tworzyły komiksy. Przygotowały cztery przedstawienia teatralne, które były przedstawione zaproszonym rodzicom.

Zdobywanie sprawności Malarza. Zajęcia prowadziła Iwona Górecka w pracowni i plenerze. Uczniowie pracowali różnymi materiałami i przyborami. Ponieważ każdy z materiałów ma swoiste właściwości, dlatego próbowano różnych technik. Prace ozdabiały korytarze szkoły.

Zdobywanie sprawności Tancerza. Tematyką zajęć było zapoznanie z muzyką poszczególnych tańców ludowych i towarzyskich. Z podstawowymi krokami i figurami tanecznymi wybranych tańców zapoznała uczniów Bogumiła Pleśnierowicz. Formy aerobicu wykorzystano do poprawy koordynacji ruchowej i poczucia rytmu. Efektem były tańce przedstawione z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Zdobywanie sprawności Kaligrafa. W tajniki  sztuki pięknego i wyraźnego pisania wprowadziła uczniów Agnieszka Czechowska. W czasie zajęć odbywały się praktyczne ćwiczenia ręcznego pisania tradycyjnymi technikami. Nauka pisania tuszem i stalówką. Praca z wykorzystaniem kalki. Ozdabiano koperty i pudełka. Zorganizowano wystawy prac kaligraficznych i ekspozycję sentencji pisanych zgotyzowaną italiką.

Zdobywanie sprawności Literata.Uczniowie wykorzystując znane gry planszowe tworzyli nowe. Pod kierunkiem Doroty Kurpiel układali ciekawe treści w oparciu o przykłady z literatury. Wykonali plansze do różnych gier, by można było wykorzystać je na lekcjach języka polskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdobywanie sprawności Rachmistrza. Zajęcia prowadziła Joanna Frydrych. Uczniowie bawili się w matematyczne podchody, wykonywali plan szkoły w dwóch skalach. Zajmowali się obliczaniem pól powierzchni terenów przyległych do szkoły, wymiarowaniem brył, doskonaleniem umiejętności obliczeń pamięciowych. Przedstawiali inscenizacje matematyczne: "Procenty", "Ostrosłupy" i inne.

Zdobywanie sprawności Grafika. Zajęcia odbywały się w plenerze i w pracowni informatycznej pod kierunkiem Elwiry Hajnos-Pituch. Uczniowie zbierali materiały o realizacji projektu różnymi sposobami. Doskonalili umiejętność pracy z plikami różnych typów (obróbka zdjęć), poznali sposoby pracy z animacjami i przygotowali prezentację multimedialną o realizowanym projekcie "W drodze do lepszego świata".

Zdobywanie sprawności Akrobaty. Zajęcia odbywały się w sali do gimnastyki korekcyjnej w szkole w Mirocinie Dolnym. Dziewczęta wykonywały ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała, doskonaliły umiejętność  znanych ćwiczeń zwinnościowych i akrobatycznych. Ćwiczyły gimnastyczne układy dwójkowe i trójkowe. Wszystkie układy wykonywano pod czujnym okiem Jerzego Różyckiego.

Zdobywanie sprawności Piłkarza. Zajęcia prowadził Jerzy Różycki. Uczniowie doskonalili technikę indywidualną, umiejętności stosowania elementów taktycznych. Jednocześnie rozwijali swoją sprawność ogólną. 25 maja 2007r. chłopcy zajęli II miejsce w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej. Brali udział w turniejach halowych w Kożuchowie. Uplasowali się na III miejscu: 10 listopada 2007r. w V Halowym Turnieju PN Pamięci Pawła Piotrowskiego i 09 grudnia 2007r. w turnieju halowym organizowanym przez KS Polmo.

Terapia Neurologopedyczna i Logopedyczna. Prowadzona przez Mariolę Dudę. Uczniowie objęci terapią neurologopedyczną doskonalili również (oprócz prawidłowej realizacji głosek) - pozostałe procesy uczenia się tj. pamięć, uwagę oraz koncentrację. Pracowali nad rozwijaniem mowy czynnej (zasobu słów) oraz doskonalili swoje umiejętności językowe. Nabywali prawidłowych wzorców językowych, ćwiczyli koordynację wzrokowo - ruchową, wzrokowo - słuchową.
Zajęcia przeznaczone na terapię logopedyczną realizowane były przede wszystkim przez dzieci uczęszczające do szkoły. Terapia logopedyczna skupiała się wokół następujących zagadnień:

 

-         ćwiczenia słuchowe w różnicowaniu głosek zbliżonych do siebie fonetycznie;

-         kontynuacja terapii prawidłowej realizacji głosek szeregu syczącego;

-         automatyzacji głosek obu szeregów;

-         kształtowania prawidłowych wzorców słuchowych niektórych grup spółgłoskowych i wyrazów.

 

 

poprzednia strona ...                                                                         następna strona ...

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

PROJEKT :

Lubuska Szkoła Równych Szans

 

 

 

 

 

 

 

Od września 2008r. szkoła realizuje projekt ODKRYWAMY

LEPSZY ŚWIAT w ramach Lubuskiej Szkoły Równych Szans. Celem projektu jest zwiększenie dostępności uczniów do nowoczesnych systemów edukacyjnych...

Przeczytaj wiecej...

 

PROJEKT :

"Kalejdoskop łąki i lasu, czyli co o bioróżnorodności każdy uczeń wiedzieć powinien".

 

 

Programem zostało objętych 30 szkół podstawowych z terenu 3 województw: małopolskiego,lubuskiego i śląskiego.

Przeczytaj więcej...

 

 

PROJEKT :
"W drodze do lepszego świata"

 

 

 

W Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym wdrożono program rozwojowy "Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim", który zapewnił uczniom możliwości wyrównania szans edukacyjnych i rozwijania zainteresowań poprzez realizację cyklu dodatkowych zajęć o różnorodnej tematyce. Przeczytaj więcej ...

 

Uczniowski Klub Sportowy
MIROTKA

Założony 3 grudnia 2001 roku, 21 grudnia 2001 został wpisany do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych Powiatu Nowosolskiego przez Starostę Powiatowego na podstawie art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o Kulturze Fizycznej (Dz. U. Nr 25 poz. 113).
Przeczytaj więcej ...