S z k o ł a  P o d s t a w o w a

w  M i r o c i n i e  D o l n y m

 

 

 

 

SZKOLA PODSTAWOWA  w  MIROCINIE  DOLNYM     tel.  (068) 388 14 24    e-mail :  spmd@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ważne informacje

 

 

Dziennik elektroniczny -   https://synergia.librus.pl/loguj

 

TELEFON INTERWENCJI KRYZYSOWEJ - 733 100 922

Informacja

 

STATUT -  27.11.2017r. znajduje się w dzienniku elektronicznym

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW - 07.12.2017r.

 

STATUT -  01.09.2016r.

 

PROCEDURA WYDAWANIA DUPLIKATÓW I WNIOSKI DO POBRANIA

Pobierz

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY  2017/2018

Podręczniki, które należy zakupić przez Rodziców

 

W czasie wolnym od nauki Rodzice są odpowiedzialni za dziecko na boisku i placu zabaw.

ROZKŁAD JAZDY

 na dzień 4 września 2017r. i 22 czerwca 2018r.

TRASA NR 1.

TRASA NR 2.

DO.

KSIĄŻ ŚLĄSKI

OD.

DO.

STUDZIENIEC

OD.

7.20

Książ Śl.

11.11

7.31

Mirocin Dolny

10.51

7.25

Studzieniec

11.00

7.36

Studzieniec

10.58

7.28

Mirocin Dolny nż

10.57

7.39

Studzieniec nż

10.59

7.30

Mirocin Dolny szkoła

10.55

7.40

Studzieniec nż I

11.00

7.41

Studzieniec nż

7.43

Studzieniec

7.48

Mirocin Dolny szkoła

TRASA NR 2.

TRASA NR 3.

DO.

MIROCIN GÓRNY

OD.

DO.

BRONISZÓW

OD.

7.15

Kożuchów Gimnazjum

-

7.15

Broniszów

11.14

7.17

Kożuchów

-

7.21

Radwanów

11.08

7.20

Mirocin Górny Wieś

11.21

7.31

Mirocin Dolny

11.00

7.22

Mirocin Górny I nż

11.19

7.33

Mirocin Dolny szkoła

10.56

7.24

Mirocin Górny II nż

11.17

7.26

Mirocin Górny

11.15

7.28

Mirocin Średni

11.13

7.31

Mirocin Dolny szkoła

11.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT :

Lubuska Szkoła Równych Szans

 

 

 

 

 

 

 

Od września 2008r. szkoła realizuje projekt ODKRYWAMY

LEPSZY ŚWIAT w ramach Lubuskiej Szkoły Równych Szans. Celem projektu jest zwiększenie dostępności uczniów do nowoczesnych systemów edukacyjnych...

Przeczytaj wiecej...

 

PROJEKT :

"Kalejdoskop łąki i lasu, czyli co o bioróżnorodności każdy uczeń wiedzieć powinien".

 

 

Programem zostało objętych 30 szkół podstawowych z terenu 3 województw: małopolskiego,lubuskiego i śląskiego.

Przeczytaj więcej...

 

 

PROJEKT :
"W drodze do lepszego świata"

 

 

 

W Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym wdrożono program rozwojowy "Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim", który zapewnił uczniom możliwości wyrównania szans edukacyjnych i rozwijania zainteresowań poprzez realizację cyklu dodatkowych zajęć o różnorodnej tematyce. Przeczytaj więcej ...

 

Uczniowski Klub Sportowy
MIROTKA

Założony 3 grudnia 2001 roku, 21 grudnia 2001 został wpisany do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych Powiatu Nowosolskiego przez Starostę Powiatowego na podstawie art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o Kulturze Fizycznej (Dz. U. Nr 25 poz. 113).
Przeczytaj więcej ...