S z k o ł a  P o d s t a w o w a

w  M i r o c i n i e  D o l n y m

 

 

 

SZKOLA PODSTAWOWA  w  MIROCINIE  DOLNYM     tel.  (068) 388 14 24    e-mail :  spmd@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia

  "Cyfrowa Szkoła"

 

    5 lutego naszą szkołę zaszczycili swoją obecnością niecodzienni goście - Wojewoda Lubuski pan Marcin Jabłoński, Lubuski Wicekurator Oświaty pan Radosław Wróblewski, Burmistrz Kożuchowa pan Andrzej Ogrodnik, radni, dyrektorzy pobliskich szkół oraz rodzice. Tak ważne osobistości przybyły do Mirocina Dolnego, aby podsumować I etap wdrażania rządowego programu zwanego Cyfrową Szkołą w województwie lubuskim.

     Dzięki temu projektowi uczniowie naszej szkoły mogą korzystać z nowoczesnego sprzętu - tablicy interaktywnej, laptopów, projektora oraz innych urządzeń. Mają one wspomagać proces dydaktyczny, uatrakcyjnić lekcję, zaktywizować uczniów oraz wyrównać szanse edukacyjne wiejskich szkół.

     Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10:00. Pani dyrektor Elwira Hajnos-Pituch przywitała zgromadzonych gości oraz przedstawicieli lokalnych mediów - prasy, radia i telewizji. Następnie kolejno zabrali głos - pan Wojewoda, Wicekurator, Burmistrz oraz koordynator programu w naszej szkole - pan Jerzy Różycki. Tę część imprezy zakończyło wręczenie kwiatów pani dyrektor przez przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Katarzynę Różycką. Są one wyrazem wdzięczności uczniów za wysiłek włożony w uruchomienie Cyfrowej Szkoły.

     Kolejnym punktem uroczystości był występ artystyczny uczniów przygotowany pod opieką pań - Beaty Różyckiej i Małgorzaty Korfanty. Uczniowie mogli się pochwalić nie tylko płynną recytacją, piosenkami i zdolnościami aktorskimi, ale również umiejętnością posługiwania się nowym sprzętem nagłaśniającym. Głównym bohaterem przedstawienia był Tikoludek, który przeprowadził uczniów przez krótki kurs komputerowy. Nazwa tej postaci wiąże się ze skrótem TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne).

     Najważniejszym wydarzeniem tego dnia dla uczniów i nauczycieli była jednak lekcja otwarta języka niemieckiego przeprowadzona przez panią Emilię Bęben w klasie IV a na temat "Każdy ma swoje hobby". Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie wykorzystanie tablicy interaktywnej, laptopów, na których pracowali uczniowie. Poza tym, lekcję obserwowali zaproszeni goście pod okiem kamery telewizyjnej. W trakcie zajęć uczniowie zachowywali się wzorowo, byli aktywni, chętnie wykonywali polecenia nauczycielki i posługiwali się laptopami, a jakby tego było mało, to udzielili wywiadów. Tej lekcji na pewno nie zapomną!

     Dziennikarze wraz z kamerą zajrzeli również dla sali 24, aby "podejrzeć" pracę z tablicą interaktywną w klasie VI a. Zajęcia prowadziła nauczycielka języka polskiego - pani Izabela Sotek. Jak się okazuje, i lekcja o liczebnikach może być ciekawa!

     Ten wypełniony atrakcjami dzień zakończył słodki poczęstunek. Goście, będący pod wrażeniem naszych uczniów i funkcjonowania Cyfrowej Szkoły odjechali zadowoleni.

     Na zakończenie warto przywołać myśl przewodnią apelu i całej uroczystości:

"Gdy się mądrze korzysta z komputera, komputer umysł otwiera!"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

linki do informacji o TIK

http://www.lubuskie.uw.gov.pl/aktualnosci/wydarzenia/Cyfrowe-lekcje-w-Lubuskiem/idn:9222.html

http://www.tvp.pl/gorzow-wielkopolski/aktualnosci/spoleczne/w-mirocinie-dolnym-podsumowano-pierwszy-etap-projektu-cyfrowa-szkola/10001607

  

http://www.rtvlubuska.pl/aktualnosci/849,cyfrowa_szkola

 

http://www.youtube.com/watch?v=xOQXRxZUAK0

 

http://www.mmnowasol.pl/wideo

 

http://www.zachod.pl/radio-zachod/serwis-informacyjny/region/cyfrowa-szkola-w-mirocinie-dolnym/

http://www.tv.master.pl/informacje.php?miasto=Kozuchow

 

http://www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130205/POWIAT10/130209652

 

 
 
 
 
 

 

 

PROJEKT :

Lubuska Szkoła Równych Szans

 

 

 

 

 

 

 

Od września 2008r. szkoła realizuje projekt ODKRYWAMY

LEPSZY ŚWIAT w ramach Lubuskiej Szkoły Równych Szans. Celem projektu jest zwiększenie dostępności uczniów do nowoczesnych systemów edukacyjnych...

Przeczytaj wiecej...

 

PROJEKT :

"Kalejdoskop łąki i lasu, czyli co o bioróżnorodności każdy uczeń wiedzieć powinien".

 

 

Programem zostało objętych 30 szkół podstawowych z terenu 3 województw: małopolskiego,lubuskiego i śląskiego.

Przeczytaj więcej...

 

 

PROJEKT :
"W drodze do lepszego świata"

 

 

 

W Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym wdrożono program rozwojowy "Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim", który zapewnił uczniom możliwości wyrównania szans edukacyjnych i rozwijania zainteresowań poprzez realizację cyklu dodatkowych zajęć o różnorodnej tematyce. Przeczytaj więcej ...

 

Uczniowski Klub Sportowy
MIROTKA

Założony 3 grudnia 2001 roku, 21 grudnia 2001 został wpisany do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych Powiatu Nowosolskiego przez Starostę Powiatowego na podstawie art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o Kulturze Fizycznej (Dz. U. Nr 25 poz. 113).
Przeczytaj więcej ...