S z k o ł a  P o d s t a w o w a

w  M i r o c i n i e  D o l n y m

 

 

 

SZKOLA PODSTAWOWA  w  MIROCINIE  DOLNYM     tel.  (068) 388 14 24    e-mail :  spmd@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia

 

  Suzafon i Muzoludek

    

    

 

           W czwartek 12 stycznia w naszej szkole odbył się kolejny koncert Lubuskiego Biura Koncertowego "Orfeusz". Była to muzyczna opowieść pt. "Suzafon i Muzoludek - niesamowita muzyczna historia". Tym razem artyści przybliżyli dzieciom instrumenty zaczynające się głoską "s", takie jak: suzafon, syntezator i sakshorn.  Podczas występu mali widzowie mieli okazję poznać budowę i sposób działania oraz możliwości techniczne nowych tajemniczych instrumentów. W skupieniu wysłuchali m.in utwórów:  rytmicznego marsza, wszystkim dobrze znanego Starego Niedźwiedzia,  Rydwanów Ognia - Vangelisa, oraz Crazy Froga- która wywołała na widowni nie małe poruszenie. Dzieci z entuzjazmem reagowały na grane przez muzyków utwory, z zaciekawieniem oglądały prezentowane instrumenty. 

Był to pierwszy koncert w nowym 2017 roku, już nie możemy doczekać się następnego! 

                                                                                                                       

 

  Klaudia Hajnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT :

Lubuska Szkoła Równych Szans

 

 

 

 

 

 

 

Od września 2008r. szkoła realizuje projekt ODKRYWAMY

LEPSZY ŚWIAT w ramach Lubuskiej Szkoły Równych Szans. Celem projektu jest zwiększenie dostępności uczniów do nowoczesnych systemów edukacyjnych...

Przeczytaj wiecej...

 

PROJEKT :

"Kalejdoskop łąki i lasu, czyli co o bioróżnorodności każdy uczeń wiedzieć powinien".

 

 

Programem zostało objętych 30 szkół podstawowych z terenu 3 województw: małopolskiego,lubuskiego i śląskiego.

Przeczytaj więcej...

 

 

PROJEKT :
"W drodze do lepszego świata"

 

 

 

W Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym wdrożono program rozwojowy "Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim", który zapewnił uczniom możliwości wyrównania szans edukacyjnych i rozwijania zainteresowań poprzez realizację cyklu dodatkowych zajęć o różnorodnej tematyce. Przeczytaj więcej ...

 

Uczniowski Klub Sportowy
MIROTKA

Założony 3 grudnia 2001 roku, 21 grudnia 2001 został wpisany do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych Powiatu Nowosolskiego przez Starostę Powiatowego na podstawie art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o Kulturze Fizycznej (Dz. U. Nr 25 poz. 113).
Przeczytaj więcej ...