S z k o ł a  P o d s t a w o w a

w  M i r o c i n i e  D o l n y m

 

 

 

SZKOLA PODSTAWOWA  w  MIROCINIE  DOLNYM     tel.  (068) 388 14 24    e-mail :  spmd@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia

 

  "Talerz zdrowia"

    

    

 

           14 marca w naszej szkole odbyło się spotkanie rodziców z przedstawicielkami Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej z Nowej Soli, panią Mariolą Poźniak i panią Magdaleną Kempińską nt. "Jak zdrowo się odżywiać?" Spotkanie miało charakter wykładowy wsparty prezentacją na powyższy temat. W oparciu o "Talerz Zdrowia" omówiono znaczenie poszczególnych grup produktów  w codziennym żywieniu człowieka. Zwrócono uwagę czym się kierować podczas zakupów w sklepie, jak czytać etykiety. Przypomniano o zasadzie 5 x dziennie warzywa i owoce. Omówiono negatywne działanie cukru oraz soli na zdrowie człowieka, wynikające  z ich nadmiernego spożywania.

Rodzice dowiedzieli, jak przygotowywać zdrowe posiłki dla swych dzieci, jak ważne jest II śniadanie w szkole dla dziecka, jak komponować posiłki, aby były zdrowe, smaczne i mało kaloryczne. Miejmy nadzieję, że po tym spotkaniu w plecakach uczniów nie będzie już więcej chipsów i słodyczy, tylko zdrowa żywność, owoce i warzywa.

                                                                                                     Katarzyna Jastrzębska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT :

Lubuska Szkoła Równych Szans

 

 

 

 

 

 

 

Od września 2008r. szkoła realizuje projekt ODKRYWAMY

LEPSZY ŚWIAT w ramach Lubuskiej Szkoły Równych Szans. Celem projektu jest zwiększenie dostępności uczniów do nowoczesnych systemów edukacyjnych...

Przeczytaj wiecej...

 

PROJEKT :

"Kalejdoskop łąki i lasu, czyli co o bioróżnorodności każdy uczeń wiedzieć powinien".

 

 

Programem zostało objętych 30 szkół podstawowych z terenu 3 województw: małopolskiego,lubuskiego i śląskiego.

Przeczytaj więcej...

 

 

PROJEKT :
"W drodze do lepszego świata"

 

 

 

W Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym wdrożono program rozwojowy "Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim", który zapewnił uczniom możliwości wyrównania szans edukacyjnych i rozwijania zainteresowań poprzez realizację cyklu dodatkowych zajęć o różnorodnej tematyce. Przeczytaj więcej ...

 

Uczniowski Klub Sportowy
MIROTKA

Założony 3 grudnia 2001 roku, 21 grudnia 2001 został wpisany do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych Powiatu Nowosolskiego przez Starostę Powiatowego na podstawie art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o Kulturze Fizycznej (Dz. U. Nr 25 poz. 113).
Przeczytaj więcej ...