S z k o ł a  P o d s t a w o w a

w  M i r o c i n i e  D o l n y m

 

 

 

SZKOLA PODSTAWOWA  w  MIROCINIE  DOLNYM     tel.  (068) 388 14 24    e-mail :  spmd@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia

Jasełka

 

      Dnia 22.12.2010r. uczniowie klasy II a pod kierunkiem pani Krystyny Mandziej przygotowali uroczysty apel z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Na początku pani Dyrektor wraz z nauczycielami przeprowadzającymi konkursy o tematyce świątecznej podsumowała konkursy i wręczyła upominki. Następnie odbyła się inscenizacja jasełek przeplatana wieloma kolędami. Aktorzy, we wspaniałych strojach przygotowanych przez rodziców prezentowali się doskonale. Dzieci radośnie śpiewały i wystukiwały rytm kolęd na instrumentach perkusyjnych. Wspólne kolędowanie słychać było w całej szkole. Były piękne życzenia i opłatek dla wszystkich.

      Mali aktorzy otrzymali gromkie brawa, które były uznaniem publiczności za piękne wykonanie przedstawienia. Dla uczniów klasy II a radość była podwójna, gdyż tydzień wcześniej prezentowali się przed swoimi rodzicami na wspólnej Wigilii Klasowej. Kosztowało ich to dużo pracy, ale dali sobie świetnie radę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT :

Lubuska Szkoła Równych Szans

 

 

 

 

 

 

 

Od września 2008r. szkoła realizuje projekt ODKRYWAMY

LEPSZY ŚWIAT w ramach Lubuskiej Szkoły Równych Szans. Celem projektu jest zwiększenie dostępności uczniów do nowoczesnych systemów edukacyjnych...

Przeczytaj wiecej...

 

PROJEKT :

"Kalejdoskop łąki i lasu, czyli co o bioróżnorodności każdy uczeń wiedzieć powinien".

 

 

Programem zostało objętych 30 szkół podstawowych z terenu 3 województw: małopolskiego,lubuskiego i śląskiego.

Przeczytaj więcej...

 

 

PROJEKT :
"W drodze do lepszego świata"

 

 

 

W Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym wdrożono program rozwojowy "Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim", który zapewnił uczniom możliwości wyrównania szans edukacyjnych i rozwijania zainteresowań poprzez realizację cyklu dodatkowych zajęć o różnorodnej tematyce. Przeczytaj więcej ...

 

Uczniowski Klub Sportowy
MIROTKA

Założony 3 grudnia 2001 roku, 21 grudnia 2001 został wpisany do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych Powiatu Nowosolskiego przez Starostę Powiatowego na podstawie art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o Kulturze Fizycznej (Dz. U. Nr 25 poz. 113).
Przeczytaj więcej ...