S z k o ł a  P o d s t a w o w a

w  M i r o c i n i e  D o l n y m

 

 

 

SZKOLA PODSTAWOWA  w  MIROCINIE  DOLNYM     tel.  (068) 388 14 24    e-mail :  spmd@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia

"Św. Mikołaj na rolkach"

 

    Dnia 22 grudnia 2010r. miało miejsce przedstawienie pt. "The roller skating Santa" - "Św. Mikołaj na rolkach". Przedstawienie odbyło się na 2 godzinie lekcyjnej dla klas 1-3 oraz na 3 godzinie lekcyjnej dla klas 4-6. Zostało ono przygotowane w ramach zajęć kółka teatralnego odbywającego się w każdą środę na 7 godzinie lekcyjnej, w którym uczestniczyli chętni uczniowie klas 5.

Udział brali:

 • Szymon Gałązka - Św. Mikołaj
 • Klaudia Radej - dziecko
 • Karolina Łatacz - dziecko
 • Maciej Czubiński - dziecko
 • Adrianna Gałka - mama
 • Julia Niemiec - renifer
 • Gabriela Jakubowska - renifer
 • Martyna Jaworska - elf oraz gwiazdka
 • Karina Radosz - elf
 • Magdalena Olszówka - gwiazdka
 • Dominika Sroczyńska - gwiazdka
 • Aleksandra Majchrowska - anioł

     Przedstawienie było przedstawieniem dwujęzycznym. Uczniowie włożyli bardzo dużo pracy w wykonywanie dekoracji, przygotowanie do przedstawienia, a także w samo opracowanie scenariusza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT :

Lubuska Szkoła Równych Szans

 

 

 

 

 

 

 

Od września 2008r. szkoła realizuje projekt ODKRYWAMY

LEPSZY ŚWIAT w ramach Lubuskiej Szkoły Równych Szans. Celem projektu jest zwiększenie dostępności uczniów do nowoczesnych systemów edukacyjnych...

Przeczytaj wiecej...

 

PROJEKT :

"Kalejdoskop łąki i lasu, czyli co o bioróżnorodności każdy uczeń wiedzieć powinien".

 

 

Programem zostało objętych 30 szkół podstawowych z terenu 3 województw: małopolskiego,lubuskiego i śląskiego.

Przeczytaj więcej...

 

 

PROJEKT :
"W drodze do lepszego świata"

 

 

 

W Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym wdrożono program rozwojowy "Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim", który zapewnił uczniom możliwości wyrównania szans edukacyjnych i rozwijania zainteresowań poprzez realizację cyklu dodatkowych zajęć o różnorodnej tematyce. Przeczytaj więcej ...

 

Uczniowski Klub Sportowy
MIROTKA

Założony 3 grudnia 2001 roku, 21 grudnia 2001 został wpisany do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych Powiatu Nowosolskiego przez Starostę Powiatowego na podstawie art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o Kulturze Fizycznej (Dz. U. Nr 25 poz. 113).
Przeczytaj więcej ...