S z k o ł a  P o d s t a w o w a

w  M i r o c i n i e  D o l n y m

 

 

 

SZKOLA PODSTAWOWA  w  MIROCINIE  DOLNYM     tel.  (068) 388 14 24    e-mail :  spmd@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia

 

  Dzień Mamy w klasie II

    

    

 

26 maja uczniowie klasy II gościli najbardziej kochanych gości - swoje MAMY, aby celebrować ich święto. Pani Dyrektor Elwira Hajnos- Pituch powitała serdecznie wszystkie mamy i życzyła im wszystkiego najlepszego, a szczególnie pociechy z dzieci. Uroczystość rozpoczęła się przedstawieniem pt. "O zdrowie dbamy, bo siebie kochamy" przygotowanym przez panią Klaudię Hajnos z młodszą grupą teatralną. Po teatrzyku mamy zostały zaproszone na program artystyczny w wykonaniu uczniów klasy II. Były wiersze i piosenki, które dostarczyły mamom wielu wzruszeń. Po występie dzieci ucałowały swoje mamy, złożyły życzenia i  wręczyły własnoręcznie wykonane upominki. Mamy nie ukrywały radości i wzruszenia.

Podczas wspólnego słodkiego poczęstunku mamy odgadywały swoje portrety wykonane przez dzieci. Mali malarze spisali się na medal, ponieważ każda mama odnalazła swój portret spośród innych. I mamy i dzieci zostały nagrodzone cukiereczkami. W miłej atmosferze, przy słodkościach i rozmowach upłynął ten piękny majowy dzień. Mamy nadzieję, że na długo pozostanie  w pamięci mam jak i dzieci.

 

Katarzyna Jastrzębska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT :

Lubuska Szkoła Równych Szans

 

 

 

 

 

 

 

Od września 2008r. szkoła realizuje projekt ODKRYWAMY

LEPSZY ŚWIAT w ramach Lubuskiej Szkoły Równych Szans. Celem projektu jest zwiększenie dostępności uczniów do nowoczesnych systemów edukacyjnych...

Przeczytaj wiecej...

 

PROJEKT :

"Kalejdoskop łąki i lasu, czyli co o bioróżnorodności każdy uczeń wiedzieć powinien".

 

 

Programem zostało objętych 30 szkół podstawowych z terenu 3 województw: małopolskiego,lubuskiego i śląskiego.

Przeczytaj więcej...

 

 

PROJEKT :
"W drodze do lepszego świata"

 

 

 

W Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym wdrożono program rozwojowy "Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim", który zapewnił uczniom możliwości wyrównania szans edukacyjnych i rozwijania zainteresowań poprzez realizację cyklu dodatkowych zajęć o różnorodnej tematyce. Przeczytaj więcej ...

 

Uczniowski Klub Sportowy
MIROTKA

Założony 3 grudnia 2001 roku, 21 grudnia 2001 został wpisany do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych Powiatu Nowosolskiego przez Starostę Powiatowego na podstawie art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o Kulturze Fizycznej (Dz. U. Nr 25 poz. 113).
Przeczytaj więcej ...