S z k o ł a  P o d s t a w o w a

w  M i r o c i n i e  D o l n y m

 

 

 

SZKOLA PODSTAWOWA  w  MIROCINIE  DOLNYM     tel.  (068) 388 14 24    e-mail :  spmd@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia

 

  Muzeum Wojska Polskiego

    

    

 

           Dnia 30.05.2017 r. uczniowie klasy II, III a, III c uczestniczyli w jednodniowej  wycieczce historyczno - dydaktycznej do Muzeum Wojska Polskiego w Drzonowie.

           Opiekunami byli Monika Königsberg, Katarzyna Jastrzębska, Małgorzata Kołodziej.

Lubuskie Muzeum Wojska Polskiego z siedzibą w Drzonowie powołane zostało w 1985 roku. Jest to czołowe polskie muzeum historyczno- wojskowe, jedynie na terenie Środkowego Nadodrza. Lubuskie Muzeum Wojska Polskiego w Drzonowie jest perełką na mapie nie tylko polskiego, ale także światowego muzealnictwa wojskowego. Celem wycieczki było pokazanie uczniom drugiej co do wielkości w Polsce kolekcji ciężkiego sprzętu wojskowego, różnego rodzaju czołgów, dział samobieżnych, armat oraz drugą w Polsce co do wielkości kolekcję lotniczą 25 samolotów, 5 śmigłowców. Na terenie Muzeum znajdują się eksponaty związane z historią wojskowości od czasów średniowiecza do czasów współczesnych. W Muzeum możemy zobaczyć liczne wystawy stałe, jak np. " Broń dawna", " Żołnierz Polski 1914 - 1945 ".  Inną interesującą ekspozycją jest " Wojsko Polskie po 1945 r. Z wystaw czasowych  w Muzeum znajduje się " Wojsko Polskie w Iraku" oraz " Marszałek Józef Piłsudski". W wycieczce wzięło udział 43 uczniów.

             Małgorzata Kołodziej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT :

Lubuska Szkoła Równych Szans

 

 

 

 

 

 

 

Od września 2008r. szkoła realizuje projekt ODKRYWAMY

LEPSZY ŚWIAT w ramach Lubuskiej Szkoły Równych Szans. Celem projektu jest zwiększenie dostępności uczniów do nowoczesnych systemów edukacyjnych...

Przeczytaj wiecej...

 

PROJEKT :

"Kalejdoskop łąki i lasu, czyli co o bioróżnorodności każdy uczeń wiedzieć powinien".

 

 

Programem zostało objętych 30 szkół podstawowych z terenu 3 województw: małopolskiego,lubuskiego i śląskiego.

Przeczytaj więcej...

 

 

PROJEKT :
"W drodze do lepszego świata"

 

 

 

W Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym wdrożono program rozwojowy "Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim", który zapewnił uczniom możliwości wyrównania szans edukacyjnych i rozwijania zainteresowań poprzez realizację cyklu dodatkowych zajęć o różnorodnej tematyce. Przeczytaj więcej ...

 

Uczniowski Klub Sportowy
MIROTKA

Założony 3 grudnia 2001 roku, 21 grudnia 2001 został wpisany do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych Powiatu Nowosolskiego przez Starostę Powiatowego na podstawie art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o Kulturze Fizycznej (Dz. U. Nr 25 poz. 113).
Przeczytaj więcej ...