S z k o ł a  P o d s t a w o w a

w  M i r o c i n i e  D o l n y m

 

 

 

SZKOLA PODSTAWOWA  w  MIROCINIE  DOLNYM     tel.  (068) 388 14 24    e-mail :  spmd@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia

 

 

Szkolny Turniej Szachowy

    

    

 

           Na zakończenie projektu "Edukacja przez Szachy w Szkole" 12 czerwca p. Małgorzata Korfanty zorganizowała Szkolny Turniej Szachowy. Każdy uczestnik mógł rozwijać swoje zdolności analityczne, bawić się w stratega oraz uczyć cierpliwości w atmosferze spokoju i skupienia. Sędzią turnieju był Pan Grzegorz Murawski prezes Klubu Szachowego "Odrodzenie" działającego w Kożuchowie. Do szachowych rozgrywek stanęło 23 uczniów.  Z reprezentantami klas trzecich rywalizowało dwóch szóstoklasistów. W wyniku rozegranych 7 rund zwycięzcami turnieju zostali trzecioklasiści: Aleksandra Szwarczyńska 1m.,  Dominik Mikulski 2m.  i Szymon Janicki 3m. Każdy z finalistów odebrał z rąk Pani Dyrektor pamiątkowy dyplom oraz szachową nagrodę. Wszyscy uczestnicy szkolnego turnieju otrzymali dyplomy za uczestnictwo oraz szachowe gadżety.

Gratulujemy i mamy nadzieję, że z szachowego ziarenka, które wykiełkowało, wyrosną prawdziwi mistrzowie tej królewskiej gry. 

Małgorzata Korfanty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT :

Lubuska Szkoła Równych Szans

 

 

 

 

 

 

 

 

Od września 2008r. szkoła realizuje projekt ODKRYWAMY

LEPSZY ŚWIAT w ramach Lubuskiej Szkoły Równych Szans. Celem projektu jest zwiększenie dostępności uczniów do nowoczesnych systemów edukacyjnych...

Przeczytaj wiecej...

 

PROJEKT :

"Kalejdoskop łąki i lasu, czyli co o bioróżnorodności każdy uczeń wiedzieć powinien".

 

 

Programem zostało objętych 30 szkół podstawowych z terenu 3 województw: małopolskiego,lubuskiego i śląskiego.

Przeczytaj więcej...

 

 

PROJEKT :
"W drodze do lepszego świata"

 

 

 

W Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym wdrożono program rozwojowy "Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim", który zapewnił uczniom możliwości wyrównania szans edukacyjnych i rozwijania zainteresowań poprzez realizację cyklu dodatkowych zajęć o różnorodnej tematyce. Przeczytaj więcej ...

 

Uczniowski Klub Sportowy
MIROTKA

Założony 3 grudnia 2001 roku, 21 grudnia 2001 został wpisany do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych Powiatu Nowosolskiego przez Starostę Powiatowego na podstawie art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o Kulturze Fizycznej (Dz. U. Nr 25 poz. 113).
Przeczytaj więcej ...