S z k o ł a  P o d s t a w o w a

w  M i r o c i n i e  D o l n y m

 

 

 

SZKOLA PODSTAWOWA  w  MIROCINIE  DOLNYM     tel.  (068) 388 14 24    e-mail :  spmd@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia

 

  Turniej - Grywalizacja

    

    

 

           19 i 20 czerwca uczniowie klas IV-VI wzięli udział w niecodziennym turnieju zwanym "Grywalizacją". Zabawa polegała na przetestowaniu gier planszowych, które uczniowie sami wcześniej wymyślili na podstawie lektur omawianych w minionym roku szkolnym.

Każda plansza miała graficznie nawiązywać do wybranej powieści. Oprócz tego, należało stworzyć zasady gry, kartę pytań (do treści książki) i kartę odpowiedzi, pionki, kostki, żetony oraz inne zadania, również fizyczne (np. pompki lub przysiady za nieprawidłową odpowiedź). Pomysłów było bez liku! Na wyróżnienie zasługują szczególnie trzy projekty - z klasy IV gra na podstawie "Opowieści z Narni" autorstwa A. Raczykowskiej, J. Pokorskiej i E. Szmaragowskiej, z klasy V - praca R. Ciesielskiej, K. Simonowicz, M. Rogowskiego i S. Mostowskiej według "Tajemniczego ogrodu", natomiast w klasie VI na laury zasłużyli W. Jaroszuk, K. Chaberek i J. Małańczuk wykonując grę związaną z "Bajkami robotów". 

Radości było wiele, zarówno przy tworzeniu gry, jak i jej testowaniu. Bez względu na wynik grywalizacji, wszyscy okazali się zwycięzcami! Sami zobaczcie.

 

Izabela Sotek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT :

Lubuska Szkoła Równych Szans

 

 

 

 

 

 

 

Od września 2008r. szkoła realizuje projekt ODKRYWAMY

LEPSZY ŚWIAT w ramach Lubuskiej Szkoły Równych Szans. Celem projektu jest zwiększenie dostępności uczniów do nowoczesnych systemów edukacyjnych...

Przeczytaj wiecej...

 

PROJEKT :

"Kalejdoskop łąki i lasu, czyli co o bioróżnorodności każdy uczeń wiedzieć powinien".

 

 

Programem zostało objętych 30 szkół podstawowych z terenu 3 województw: małopolskiego,lubuskiego i śląskiego.

Przeczytaj więcej...

 

 

PROJEKT :
"W drodze do lepszego świata"

 

 

 

W Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym wdrożono program rozwojowy "Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim", który zapewnił uczniom możliwości wyrównania szans edukacyjnych i rozwijania zainteresowań poprzez realizację cyklu dodatkowych zajęć o różnorodnej tematyce. Przeczytaj więcej ...

 

Uczniowski Klub Sportowy
MIROTKA

Założony 3 grudnia 2001 roku, 21 grudnia 2001 został wpisany do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych Powiatu Nowosolskiego przez Starostę Powiatowego na podstawie art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o Kulturze Fizycznej (Dz. U. Nr 25 poz. 113).
Przeczytaj więcej ...