S z k o ł a  P o d s t a w o w a

w  M i r o c i n i e  D o l n y m

 

 

 

SZKOLA PODSTAWOWA  w  MIROCINIE  DOLNYM     tel.  (068) 388 14 24    e-mail :  spmd@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia

 

 

Konkurs - "Bezpiecznie na wsi to podstawa - środki chemiczne to nie zabawa!".

    

    

 

           9 czerwca reprezentantka naszej szkoły, uczennica klasy III b Kornelia Jaworska wraz z mamą i wychowawczynią p. Małgorzatą Korfanty uczestniczyła w uroczystym spotkaniu w Regionalnym Oddziale KRUS w Zielonej Górze z okazji rozstrzygnięcia wojewódzkiego konkursu plastycznego pt. "Bezpiecznie na wsi to podstawa - środki chemiczne to nie zabawa!". Na konkurs wpłynęło ponad 500 prac z całego województwa. Nasza uczennica za swoją pracę została wyróżniona. W nagrodę otrzymała  grę planszową. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem, podczas którego dzieci i opiekunowie posilali się owocami, sokami i kolorowymi kanapkami.

            Gratulujemy Kornelii i życzymy kolejnych sukcesów.

Małgorzata Korfanty

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT :

Lubuska Szkoła Równych Szans

 

 

 

 

 

 

 

Od września 2008r. szkoła realizuje projekt ODKRYWAMY

LEPSZY ŚWIAT w ramach Lubuskiej Szkoły Równych Szans. Celem projektu jest zwiększenie dostępności uczniów do nowoczesnych systemów edukacyjnych...

Przeczytaj wiecej...

 

PROJEKT :

"Kalejdoskop łąki i lasu, czyli co o bioróżnorodności każdy uczeń wiedzieć powinien".

 

 

Programem zostało objętych 30 szkół podstawowych z terenu 3 województw: małopolskiego,lubuskiego i śląskiego.

Przeczytaj więcej...

 

 

PROJEKT :
"W drodze do lepszego świata"

 

 

 

W Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym wdrożono program rozwojowy "Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim", który zapewnił uczniom możliwości wyrównania szans edukacyjnych i rozwijania zainteresowań poprzez realizację cyklu dodatkowych zajęć o różnorodnej tematyce. Przeczytaj więcej ...

 

Uczniowski Klub Sportowy
MIROTKA

Założony 3 grudnia 2001 roku, 21 grudnia 2001 został wpisany do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych Powiatu Nowosolskiego przez Starostę Powiatowego na podstawie art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o Kulturze Fizycznej (Dz. U. Nr 25 poz. 113).
Przeczytaj więcej ...