S z k o ł a  P o d s t a w o w a

w  M i r o c i n i e  D o l n y m

 

 

 

SZKOLA PODSTAWOWA  w  MIROCINIE  DOLNYM     tel.  (068) 388 14 24    e-mail :  spmd@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia

 

 

 

Edukacja przez szachy w szkole

    

    

 

          W okresie od 2 września 2015r. do 23 czerwca 2017r. w naszej szkole uczniowie klas drugich 2015/2016, obecnie trzecich, uczęszczali w ramach cotygodniowych zajęć na lekcje szachów. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po jednej godzinie lekcyjnej. Osobą prowadzącą zajęcia była nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej pani Małgorzata Korfanty, która jest też autorką innowacji pedagogicznej. W maju 2015 r. ukończyła kurs z zakresu metodyki nauczania gry w szachy dla początkujących w oddziałach przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej. 

Nadrzędny cel, który chcieliśmy osiągnąć w ramach przeprowadzonych zajęć, to nabycie praktycznych umiejętności gry w szachy przez uczniów oraz ich wszechstronny rozwój intelektualny. Było to możliwe między innymi dzięki wykorzystaniu otrzymanego sprzętu szachowego w postaci plansz do gry, bierek szachowych oraz planszy demonstracyjnej. Podczas zajęć posiłkowaliśmy się także komputerami, Internetem oraz  tablicą interaktywną. Trzeba przyznać, że już od pierwszej lekcji wszyscy uczniowie z dużym zaciekawieniem słuchali szachowej legendy, z radością poznawali bierki szachowe, uczyli się ich ruchów oraz zasad gry i nie mogli się doczekać, kiedy wreszcie rozpoczną prawdziwą szachowa bitwę. Coraz częściej wysyłali pozytywne sygnały dotyczące nauki gry w szachy. Dopytywali kiedy się spotkamy na kolejnych zajęciach, czy będą grać w parach. Wyrażali też pozytywne opinie nt. królewskiej gry opowiadając o tym, że lubią grać w szachy, z kim grają w domu lub kogo sami uczą zasad. Pierwszy rok nauki zakończyliśmy udziałem 7 reprezentantów klas drugich w Wojewódzkim Turnieju Szachowym Edukacja przez Szachy w Szkole zorganizowanym 1 czerwca 2016r. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. W szranki stanęły reprezentacje 37 szkół, ogółem 122 zawodników. Każdy z szachistów rozegrał sześć 10-minutowych rund. W rankingu dziewcząt (na 40 startujących) zajęliśmy 14. , 22.  i 27. miejsce. Wyniki chłopców ( na 82 startujących) 14., 34. i 45. miejsce. Drużynowo zajęliśmy 22 miejsce.

W drugim roku zajęć uczniowie doskonalili swoje umiejętności matowania króla, ćwiczyli związanie, atak z odsłony oraz obronę przed matem szewskim. Uczyli się także jak zapisywać rozgrywaną partię szachową. Z przyjemnością można stwierdzić, że zajęcia w dalszym ciągu były dla uczniów atrakcyjne. Przypadki zniechęcenia lub znudzenia tym co robiliśmy pojawiały się sporadycznie. Od kwietnia rozgrywaliśmy mini turnieje klasowe, prowadząc jednocześnie ranking najlepszych zawodników. Ci, którzy okazali się najlepsi w swoich klasach reprezentowali szkołę w kolejnym Wojewódzkim Turnieju Szachowym Edukacja przez Szachy w Szkole zorganizowanym w Dniu Dziecka w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Tym razem do rywalizacji drużynowej stanęły dwie 4-osobowe reprezentacje składające się z 3 chłopców i jednej dziewczynki. Każda z drużyn rozegrała sześć meczów. W rezultacie na 46 drużyn uplasowaliśmy się na dobrym 20 miejscu.

Uczniowie tak polubili grę w szachy, że z ochotą przystąpili do udziału w kolejnym turnieju tym razem w Zamku w Kożuchowie. Rywalizowali indywidualnie w niedzielę 4 czerwca w  III Memoriale imienia Mirosława Borkowskiego w kategorii juniorów do lat 13. W gronie 46 rywali najlepszą lokatę wywalczył S. Janicki 12m., A. Szwarczyńska 15m., D. Mikulski 19m.,   M. Gogłuszko 25m., W. Morman 31m. W kategorii do lat 9-ciu Szymon - lider szachowy klasy 3a zajął1, a Ola zaszczytne 2 miejsce.

10  czerwca dwójka uczniów z klasy III "a" wzięła udział w Otwartym Turnieju Szachowy o Mistrzostwo Gminy Nowogród Bobrzański, który odbywał się w Szkole Podstawowej w Niwiskach. Oboje rozegrali po 9 rund. W rezultacie Mikołaj Gogłuszko zajął 3, a Kornelia Łyskawka 4 miejsce w grupie D.

12 czerwca odbył się  w naszej szkole pierwszy turniej szachowy podczas którego każdy uczestnik mógł rozwijać swoje zdolności analityczne, bawić się w stratega oraz uczyć cierpliwości w atmosferze spokoju i skupienia. Sędzią turnieju był pan Grzegorz Murawski prezes Klubu Szachowego "Odrodzenie" działającego w Kożuchowie. Do szachowych rozgrywek stanęło 23 uczniów.  Z reprezentantami klas trzecich rywalizowało dwóch szóstoklasistów. W wyniku rozegranych 7 rund zwycięzcami turnieju zostali trzecioklasiści: 1m. Aleksandra Szwarczyńska, 2m. Dominik Mikulski i 3m. Szymon Janicki, którzy odebrali z rąk Pani Dyrektor pamiątkowe dyplomy oraz szachowe nagrody. Wszyscy uczestnicy szkolnego turnieju otrzymali dyplomy za uczestnictwo oraz szachowe gadżety.

Kończąc dwuletnią przygodę z grą w szachy przystąpiliśmy do podsumowania swojej pracy. Do tego celu wykorzystaliśmy narzędzia badawcze w postaci ankiet i testów. Szukaliśmy odpowiedzi na następujące pytania:

.        Czy uczniowie zdobędą podstawowe umiejętności gry w szachy?

.        Czy uczniowie potrafią współpracować z partnerem?

.        Czy uczniowie będą doskonalić zdobyte umiejętności gry w szachy w domu?

.        Czy i w jakim stopniu nauka gry w szachy różnicuje poziom osiągnięć dydaktycznych?

.        Czy gra w szachy wpłynie na rozwój logicznego myślenia i kreatywności intelektualnej?

.        Czy gra w szachy wpłynie na rozwój pamięci wzrokowej u uczniów?

.        Czy uczniowie będą startowali w turniejach klasowych i szkolnych oraz międzyszkolnych.

.        Czy wzrosną ich umiejętności matematyczne w zakresie logicznego myślenia?

W wyniku poczynionych obserwacji w trakcie zajęć oraz podczas formułowania na koniec roku szkolnego oceny każdego uczestnika można stwierdzić, że wszyscy uczniowie zdobyli podstawowe umiejętności gry w szachy oraz potrafią zgodnie współpracować z partnerem. Niektórzy z nich doskonalą swoje umiejętności w domu grając z rodzicami, dziadkami lub rodzeństwem co potwierdzają opinie rodziców. 84% rodziców uważa, że nauka gry w szachy wpłynęła pozytywnie na rozwój dziecka, a 65,7% zauważyło wzrost koncentracji i uwagi. 23 rodziców (60,5%) stwierdziło, że od kiedy dziecko gra w szachy, łatwiej radzi sobie z porażką oraz lepiej integruje się z innymi dziećmi 63%. Ponad połowa rodziców dostrzegła związek między grą w szachy a lepszymi wynikami w nauce z matematyki 55%. Rodzice podkreślili ponadto rolę gry w szachy w nauce strategicznego myślenia i rozwijania koncentracji i kreatywności.

Analizując wyniki ogólnopolskiego sprawdzianu trzecioklasisty Omnibus można stwierdzić, że uczniowie dobrze grający w szachy w większości osiągnęli wynik wyżej średni lub wysoki z części matematycznej. W rozumowaniu matematycznym uczniowie naszej szkoły wypadli lepiej  od średniej kraju o 13 punktów procentowych ( kraj- 43%, szkoła - 59%).

Podsumowując przeprowadzone badania oraz poczynione obserwacje można stwierdzić, że :

v      Nauka gry w szachy ma pozytywny wpływ na osiągnięcia dydaktyczne uczniów.

v      Nauka królewskiej gry wpływa pozytywnie na rozwój pamięci wzrokowej.

Z analizy ankiety podsumowującej zajęcia szachowe skierowanej do uczniów wynika, że:

-          78% uczniów lubi grać w szachy,

-          dla 86% dzieci bardzo przydatne było to, czego dowiadywali się podczas zajęć,

-          88% badanych uznało, że to czego się uczyli nie było zbyt trudne,

-          za najbardziej atrakcyjne uczniowie uznali grę w parach - 50%, następnie naukę podstaw gry - 42% oraz analizę różnych sytuacji - 14%,

-          78% badanych chciałoby kontynuować zajęcia szachowe w klasie IV.

Szachy to przepiękna dyscyplina sportowa. Dzieci, które trenują szachy osiągają dobre wyniki w nauce. Ta królewska gra rozwija logiczne myślenie, poprawia pamięć, uczy odpowiedzialności za własne decyzje. Szachy pomagają kształtować  koncentrację i uczą jak godnie przegrywać. Jest to niezauważalna korzyść tak ważna w dzisiejszym świecie. Docenić należy to, że szachy uczą rozwiązywania problemów i wpajają zasadę, żeby podczas gry oraz w życiu łatwo się nie poddawać. Szachy nie tylko uczą, ale także wychowują.

Sporządziła

mgr Małgorzata Korfanty

 

 

 

  

 

Drużynowy Turniej Finałowy "Edukacja przez Szachy w Szkole"

Województwo Lubuskie 2017

 

W związku z zakończeniem projektu "Edukacja przez Szachy w Szkole" po raz drugi wzięliśmy udział w Turnieju Szachowym uczniów z klas I - III  woj. lubuskiego. Tak jak w ubiegłym roku w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze 1 czerwca 2017 pojawili się mali reprezentanci szkół podstawowych, by zmierzyć się tym razem w zawodach drużynowych. Do szachowych bitew gotowych  było 46 4-osobowych drużyn, ogółem 184 zawodników. Naszą szkolę reprezentowały 2 drużyny tj.  8 zawodników z klas trzecich.

  1. Aleksandra Szwarczyńska  klasa III a    93m             1. Kornelia Łyskawka klasa III a    154m
  2. Szymon Janicki  klasa III a                    29m            2. Karolina Kur  klasa III b               94m
  3. Jakub Smolarczyk  klasa III b                91m            3. Mikołaj Gogłuszko  klasa III a     145m
  4. Szymon Khomich klasa III c                  98m            4. Krzysztof Ciebień klasa III c       173m

                                  

Każdy drużyna  rozegrała 6 partii, zawodnik miał do dyspozycji 15 minut. Czas odmierzały szachowe zegary, a o zwycięstwie decydował mat. Po upływie wyznaczonego czasu decyzję o remisie lub zwycięstwie podejmował sędzia. Nasi reprezentanci, mimo trudnego początku, nie poddali się i dzielnie walczyli do końca. W ostatecznym rozrachunku drużyna I zajęła dobre - 20 miejsce.

Turniej zakończył się wręczeniem pucharów najlepszym drużynom oraz zawodnikom. Każda drużyna otrzymała dyplom, zaś uczestnicy dyplomy indywidualne oraz kolorowe zakreślacze.

 

 

 

 

 

III Memoriał imienia Mirosława Borkowskiego w Kożuchowie

 

 

Uczniowie klas trzecich tak polubili grę w szachy, że z ochotą przystąpili do udziału w kolejnym turnieju tym razem w Zamku w Kożuchowie. Rywalizowali indywidualnie w niedzielę, 4 czerwca w  III Memoriale imienia Mirosława Borkowskiego w kategorii juniorów do lat 13 (A.Szwarczyńska, S. Janicki, M. Gogłuszko, D. Mikulski, W. Morman). Każdemu z naszych zawodników otuchy dodawali rodzice, którzy byli obecni przez cały turniej.

Nasi mali szachiści  rywalizowali w dziewięciu 15- minutowych rundach i choć nie było łatwo, bo trafiali na przeciwników z klubu szachowego "Odrodzenie", starszych i bardziej doświadczonych, to po raz kolejny pokazali, że potrafią dobrze bronić króla przed szachem.

W klasyfikacji ogólnej, na 46 startujących, zajęli następujące miejsca: S.Janicki 12., A.Szwarczyńska 15., D.Mikulski 19., M. Gogłuszko 25. i W.Morman 31.

Szczególne gratulacje należą się Szymonowi Janickiemu oraz Oli Szwarczyńskiej, ponieważ w grupie dzieci do lat 9. zajęli 1 i 2 miejsce.

 

 

 

 

 

Szkolny Turniej Szachowy

 

Na zakończenie projektu "Edukacja przez Szachy w Szkole" 12 czerwca p. Małgorzata Korfanty zorganizowała Szkolny Turniej Szachowy. Każdy uczestnik mógł rozwijać swoje zdolności analityczne, bawić się w stratega oraz uczyć cierpliwości w atmosferze spokoju i skupienia. Sędzią turnieju był Pan Grzegorz Murawski prezes Klubu Szachowego "Odrodzenie" działającego w Kożuchowie. Do szachowych rozgrywek stanęło 23 uczniów.  Z reprezentantami klas trzecich rywalizowało dwóch szóstoklasistów. W wyniku rozegranych 7 rund zwycięzcami turnieju zostali trzecioklasiści: Aleksandra Szwarczyńska 1m.,  Dominik Mikulski 2m.  i Szymon Janicki 3m. Każdy z finalistów odebrał z rąk Pani Dyrektor pamiątkowy dyplom oraz szachową nagrodę. Wszyscy uczestnicy szkolnego turnieju otrzymali dyplomy za uczestnictwo oraz szachowe gadżety.

Gratulujemy i mamy nadzieję, że z szachowego ziarenka, które wykiełkowało, wyrosną prawdziwi mistrzowie tej królewskiej gry. 

Małgorzata Korfanty

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT :

Lubuska Szkoła Równych Szans

 

 

 

 

 

 

 

Od września 2008r. szkoła realizuje projekt ODKRYWAMY

LEPSZY ŚWIAT w ramach Lubuskiej Szkoły Równych Szans. Celem projektu jest zwiększenie dostępności uczniów do nowoczesnych systemów edukacyjnych...

Przeczytaj wiecej...

 

PROJEKT :

"Kalejdoskop łąki i lasu, czyli co o bioróżnorodności każdy uczeń wiedzieć powinien".

 

 

Programem zostało objętych 30 szkół podstawowych z terenu 3 województw: małopolskiego,lubuskiego i śląskiego.

Przeczytaj więcej...

 

 

PROJEKT :
"W drodze do lepszego świata"

 

 

 

W Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym wdrożono program rozwojowy "Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim", który zapewnił uczniom możliwości wyrównania szans edukacyjnych i rozwijania zainteresowań poprzez realizację cyklu dodatkowych zajęć o różnorodnej tematyce. Przeczytaj więcej ...

 

Uczniowski Klub Sportowy
MIROTKA

Założony 3 grudnia 2001 roku, 21 grudnia 2001 został wpisany do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych Powiatu Nowosolskiego przez Starostę Powiatowego na podstawie art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o Kulturze Fizycznej (Dz. U. Nr 25 poz. 113).
Przeczytaj więcej ...