S z k o ł a  P o d s t a w o w a

w  M i r o c i n i e  D o l n y m

 

 

 

SZKOLA PODSTAWOWA  w  MIROCINIE  DOLNYM     tel.  (068) 388 14 24    e-mail :  spmd@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia

 

 

Rodzice - Dzieciom: Czytanie w klasie III

    

    

 

           W piątek 22 września klasa III podczas zajęć lekcyjnych gościła mamę jednego z uczniów Panią Martę Zarówną. Pani Marta w ramach akcji Rodzice -Dzieciom przeczytała legendę pt. "Kwiat paproci." Uczniowie z wielkim zainteresowaniem słuchali legendy, aby  później odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z tekstem. W międzyczasie na tablicy interaktywnej dzieci mogły zapoznać się z informacjami wyszukanymi w sieci Internet na temat góry Ślęży, o której była mowa w legendzie, nocy świętojańskiej i paproci. Później  uczniowie wykonali prace plastyczne do wydarzeń z wysłuchanej lektury. Pani Marta w nagrodę poczęstowała wszystkich słodyczami. Dzisiejszy dzień jest kontynuacją z ubiegłego roku szkolnego spotkań czytelniczych z rodzicami w  naszej klasie.  Dziękujemy  Pani Marcie Zarównej za przybycie i zaciekawienie wszystkich piękną legendą.

 

 

Katarzyna Jastrzębska

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT :

Lubuska Szkoła Równych Szans

 

 

 

 

 

 

 

Od września 2008r. szkoła realizuje projekt ODKRYWAMY

LEPSZY ŚWIAT w ramach Lubuskiej Szkoły Równych Szans. Celem projektu jest zwiększenie dostępności uczniów do nowoczesnych systemów edukacyjnych...

Przeczytaj wiecej...

 

PROJEKT :

"Kalejdoskop łąki i lasu, czyli co o bioróżnorodności każdy uczeń wiedzieć powinien".

 

 

Programem zostało objętych 30 szkół podstawowych z terenu 3 województw: małopolskiego,lubuskiego i śląskiego.

Przeczytaj więcej...

 

 

PROJEKT :
"W drodze do lepszego świata"

 

 

 

W Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym wdrożono program rozwojowy "Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim", który zapewnił uczniom możliwości wyrównania szans edukacyjnych i rozwijania zainteresowań poprzez realizację cyklu dodatkowych zajęć o różnorodnej tematyce. Przeczytaj więcej ...

 

Uczniowski Klub Sportowy
MIROTKA

Założony 3 grudnia 2001 roku, 21 grudnia 2001 został wpisany do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych Powiatu Nowosolskiego przez Starostę Powiatowego na podstawie art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o Kulturze Fizycznej (Dz. U. Nr 25 poz. 113).
Przeczytaj więcej ...