S z k o ł a  P o d s t a w o w a

w  M i r o c i n i e  D o l n y m

 

 

 

SZKOLA PODSTAWOWA  w  MIROCINIE  DOLNYM     tel.  (068) 388 14 24    e-mail :  spmd@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia

Pasowanie na ucznia 2011

 

      Tegoroczna uroczystość PASOWANIA NA UCZNIA odbyła się 14 października i miała miejsce w TVS czyli Szkolnej Telewizji Lokalnej. 20 uczniów uczęszczających od 1 września do klasy pierwszej naszej szkoły wzięło udział w castingu na pierwszaka i wystąpiło w programie JAK ONI SIĘ TEGO NAUCZYLI? Dzieci prezentowały swoje umiejętności wokalne i recytatorskie, a także wykazały się znajomością symboli narodowych oraz zasad savoir-vivre. Gdy publiczność, oklaskami wyraziła swoją aprobatę dla ich wiedzy i umiejętności, nastąpiło uroczyste ślubowanie, po którym każdy pierwszak został pasowany przez panią dyrektor na ucznia naszej szkoły. Następnie wszystkie pierwszaki otrzymały upominki od rodziców oraz kolegów z klasy II. Uroczystość zakończono pamiątkową fotografią i słodkim poczęstunkiem w klasie przygotowanym przez rodziców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT :

Lubuska Szkoła Równych Szans

 

 

 

 

 

 

 

Od września 2008r. szkoła realizuje projekt ODKRYWAMY

LEPSZY ŚWIAT w ramach Lubuskiej Szkoły Równych Szans. Celem projektu jest zwiększenie dostępności uczniów do nowoczesnych systemów edukacyjnych...

Przeczytaj wiecej...

 

PROJEKT :

"Kalejdoskop łąki i lasu, czyli co o bioróżnorodności każdy uczeń wiedzieć powinien".

 

 

Programem zostało objętych 30 szkół podstawowych z terenu 3 województw: małopolskiego,lubuskiego i śląskiego.

Przeczytaj więcej...

 

 

PROJEKT :
"W drodze do lepszego świata"

 

 

 

W Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym wdrożono program rozwojowy "Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim", który zapewnił uczniom możliwości wyrównania szans edukacyjnych i rozwijania zainteresowań poprzez realizację cyklu dodatkowych zajęć o różnorodnej tematyce. Przeczytaj więcej ...

 

Uczniowski Klub Sportowy
MIROTKA

Założony 3 grudnia 2001 roku, 21 grudnia 2001 został wpisany do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych Powiatu Nowosolskiego przez Starostę Powiatowego na podstawie art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o Kulturze Fizycznej (Dz. U. Nr 25 poz. 113).
Przeczytaj więcej ...